Accent

Accentuació i domini de mot

Accentuació i fraseig

Accentuació i entonació

Correlats fonètics de l'accent

Exercicis

Xocs i valls accentuals

Els xocs accentuals i la seva resolució

 • Dos tipus de xocs:

  1. El de màxim: síŀlaba 3 seguida de síŀlaba 3 (o 4)

  2. 3 4   1 4
   [tres nens] > [tres nens]

   La síŀlaba de l'esquerra queda reduïda a una sola intensitat com si es tractés d'una síŀlaba inaccentuada.

  3. El de mínim: síŀlaba 3 seguida de síŀlaba 2

   1 3 2 1 4   1 3 1 1 4
   [a quells a ni mals] > [a quells a ni mals]

   Es resol rebaixant l'accent secundari.

Les valls accentuals i la seva resolució

 • Més de dues síŀlabes seguides d'intensitat 1. En una pronúncia ràpida en català les valls accentuals poden quedar sense resoldre. El català resol les valls accentual reaccentuant una síŀlaba amb la condició que no origini un xoc.

  4
  3  
    2  
  1   1   1  
  els am ples bu le vards