Accent

Accentuació i domini de mot

Accentuació i fraseig

Accentuació i entonació

Correlats fonètics de l'accent

Exercicis

Accentuació i fraseig

 • Domini de grup clític

  • 1: síl·laba àtona
  • 2: síl·laba amb accent secundari
  • 3: accent primari de mot
 • Domini de sintagma fonològic

  • 1: síl·laba àtona
  • 2: síl·laba amb accent secundari
  • 3: accent primari de mot
  • 4: accent primari de sintagma fonològic
 • Domini de sintagma entonatiu

  • 1: síl·laba àtona
  • 2: síl·laba amb accent secundari
  • 3: accent primari de mot
  • 4: accent primari de sintagma fonològic
  • 5: accent primari de sintagma entonatiu
 • Domini d'enunciat fonològic

  • 1: síl·laba àtona
  • 2: síŀlaba amb accent secundari
  • 3: accent primari de mot
  • 4: accent primari de sintagma fonològic
  • 5: accent primari de sintagma entonatiu
  • 6: accent d'enunciat