Accent

Accentuació i domini de mot

Accentuació i fraseig

Accentuació i entonació

Correlats fonètics de l'accent

Exercicis

Accentuació i entonació

  • En les llengües entonatives, la major part de moviments tonals es concentren al voltant de les síl·labes tòniques.

  • El punt d'inflexió i la cadència descendents sempre se sincronitzen amb l'última síl·laba accentuada de la seqüència o síl·laba nuclear. Només els accents de mot poden actuar com a àncores per als accents tonals, però no tots els accents de mot reben obligatòriament un accent tonal.