Fraseig

Regles d'agrupació prosòdica

Grup clític

Sintagma
fonològic

Sintagma entonatiu

Enunciat fonològic

Exercicis

Fraseig o agrupació prosòdica

 • Escolteu aquest enunciat: Una vella llança l'amenaça

  Amb quin dels següents significats l'associeu?

  1. Una dona vella està llençant una determinada amenaça.
  2. Una llança que és vella amenaça una persona determinada.

  Escolteu ara el següent enunciat:

  Ha canviat el significat?

 • Quan parlem, dividim el discurs en unitats prosòdiques per tal que qui ens escolta pugui interpretar el significat de les nostres paraules amb més facilitat.

  D'això se'n diu funció d'agrupament: funció indicativa de la partició i de l'organització del discurs.

  Però per copsar tota la complexitat de l'organització prosòdica, necessitem unitats descriptives que ens permetin una anàlisi sistemàtica.

 • Un treball de referència obligada per jerarquitzar els dominis prosòdics és el de Nespor i Vogel (1986) on es descriuen els següents constituents: grup clític, sintagma fonològic, sintagma entonatiu, enunciat.