Fraseig

Regles d'agrupació prosòdica

Grup clític

Sintagma
fonològic

Sintagma entonatiu

Enunciat fonològic

Exercicis

El sintagma fonològic

 • És el constituent prosòdic per damunt del grup clític.

 • Està constituït per un grup clític més el seu nucli (nom, verb ple, adjectiu posposat, adverbi o pronom fort), més els possibles clítics que pugui tenir a la seva dreta, més els elements a la seva esquerra que s'hi refereixin o formin part del mateix constituent.

 • Per identificar i delimitar un sintagma fonològic necessitem informació sintàctica.

 • Pareu atenció als següents exemples:

  La de la dreta
  Per a la Maria

  Són sintagmes fonològics formats per un nucli lèxic acompanyat de clítics.

 • Tots aquells altres nens
  Sota altres aspectes

  Són sintagmes fonològics sense clítics, però amb elements que formen part del mateix constituent sintàctic.

 • Per a la construcció dels sintagmes fonològics és important tenir en compte dues qüestions:

 • Segons la posició del mot més rellevant podem tenir un o dos sintagmes fonològics:

  [Les inútils paraules] del president
  [Les paraules] [inútils] del president

  Prosòdicament, ni els verbs copulatius, ni els modals, ni els auxiliars, ni les preposicions actuen com a nuclis:

  [La Dolors] [gosa protestar] [per les injustícies]
  [La Dolors] [s'atreveix] [a protestar] [ per les injustícies]
 • També hem de tenir em compte l'opcionalitat en la construcció de sintagmes fonològics:

  En funció de les condicions de la parla (velocitat d'elocució o hàbits articulatoris del parlant), es pot donar una agrupació de dos sintagmes fonològics en un de sol, com als següents exemples:

  [Hauria begut] [vi] [blanc] > [hauria begut] [vi blanc]
  [La Roser] [ven] [pa] > [La Roser] [ven pa]