Entonació

Patrons entonatius

Funcions lingüístiques

Exercicis

Patrons entonatius bàsics

Per descriure els patrons entonatius ens hem basat principalment en:

  • Prieto, P., Borràs-Comes, J., Crespo-Sendra, V., Roseano, P., Sichel-Bazin, R., & Vanrell, M. M. (to appear, 2015). Intonational phonology of Catalan and its dialectal varieties. In S. Frota, & P. Prieto (Eds.), Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.

Agraïm a l'autora el permís per incorporar els fitxers de veu a aquest web.