Entonació

Patrons entonatius

Funcions lingüístiques

Exercicis

Funció accentual de l'entonació

En català, l'entonació (amb la concomitància opcional de la sintaxi) permet de marcar síl·labes/paraules tot fent-les prominents i, per tant, també importants en termes d'estructura informativa.

Escolteu els següents enunciats:

Volen melmelada!
Significat: volen melmelada.

 

MELMELADA volen!
Significat: volen melmelada i no pas mantega.

En el segon enunciat, el constituent melmelada apareix marcat sintàcticament i també prosòdicament per indicar que el que volen és això i no pas una altra cosa (idea de contrast, focus contrastiu).