Inici

Què és la prosòdia?

Eines

Fonts

Equip

Benvinguts a la guia multimèdia de la prosòdia del català

 

Aquí trobareu

  1. Una base de coneixement i terminològica per poder-vos enfrontar amb eines conceptuals i lingüísticament precises a l'anàlisi prosòdica de les llengües.
  2. Una descripció i categorització de les unitats tonals i prosòdiques per al català, que us han de permetre identificar les propietats més rellevants de la prosòdia.
  3. Una bateria d'exercicis d'autoaprenentatge que us serviran per consolidar i aplicar els continguts de la guia.

Els objectius de la guia són

  • Que sigueu capaços de separar els efectes lingüístics dels paralingüístics (emocions, actitud, etc.) a la prosòdia, de manera que hi identifiqueu els aspectes sistemàtics.
  • Que arribeu a reconèixer les categories fonològiques de la prosòdia i les associeu al corresponent significat lingüístic.

Un cop assolits els coneixements bàsics, els enllaços han de permetre

  • Que us interesseu per les relacions entre models teòrics i dades empíriques, parant especial atenció als corpus de parla.
  • Que apliqueu els coneixements a l'àmbit professional de les tecnologies de la parla (gestió de projectes lingüístics) o de la lingüística aplicada (lingüística clínica, ensenyament de llengües).
  • Que proposeu treballs de recerca en aspectes inexplorats de la prosòdia del català.