Inici

Què és la prosòdia?

Eines

Fonts

Equip

Eines de consulta

On podem aprendre prosòdia

  • Webs sobre entonació i prosòdia de l'anglès. En aquest bloc, hi trobareu recursos diferents per a l'aprenentatge de la pronúncia de l'anglès. En concret, us oferim l'enllaç a una sèrie de llocs web que tracten el tema de l'entonació i la prosòdia de diferents varietats d'anglès.

  • Tutorial de Fonética de la Universidad de los Andes (Venezuela). En aquest lloc web, hi trobareu informació sobre la fonètica fisiològica, l'Alfabet Fonètic Internacional, la fonètica acústica, l'espanyol de Veneçuela, la prosòdia i la tecnologia de la parla.

Altres recursos sobre la prosòdia del català i altres llengües romàniques

  Guies de pronunciació del català
   Atles interactiu de l'entonació del català
  Cat_ToBI training materials
  Atles Multimèdia de la Prosòdia de l'Espai Romànic
  Atles Interactiu de l'Entonació Romànica
  Prosody on the web