Inici

Publicacions

Col·laboradorsBenvinguts al projecte Recercaixa 2013 “Juguem a comunicar millor! La millora de la competència prosòdica com a via d’integració educativa i inclusió social de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)”

 Versión en castellano     

Descripció del projecte:   

El projecte Recercaixa 2013 "Juguem a comunicar millor!" pretén impulsar el desenvolupament de la competència comunicativa a l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu derivades de la discapacitat.

La idea va sorgir del nostre desig de conciliar allò que sabem d'entonació (o prosòdia) des d'un punt de vista teòric i descriptiu amb l'ajut social. Per experiència, sabem que és important tenir fluïdesa comunicativa per a una millor inserció social i laboral, ja que les persones amb dificultats comunicatives que milloren la seva dicció, els seus patrons entonatius, la seva fluïdesa, entre d'altres aspectes, senten una major seguretat i augmenten  la seva confiança en el moment d'interactuar a l'àmbit social o laboral.

L'objectiu és desenvolupar una eina d'autoaprenentatge basada en l'ús d'un videojoc, els nivells del qual es superaran per mitjà de proves de veu. D'aquesta manera, creiem que els alumnes podran solucionar les seves dificultats de fluïdesa, ritme, etc., amb un mètode dinàmic i sense necessitat de supervisió professional continuada.

Per posar en marxa un projecte com aquest, és necessari un grup d'investigació interdisciplinari que connecti la part teòrica i descriptiva (UAB) amb la interfície informàtica (UPF) i la creació del videojoc i les seves aplicacions (UVa). D'aquí la col·laboració interuniversitària. A més, creiem que aquest projecte aporta dues innovacions importants: per una banda, l'autoaprenentatge oral basat en un videojoc, cosa que fa el procés educatiu dinàmic i agradable; i, per l'altra banda, les plataformes mitjançant les quals es podrà accedir al videojoc que volen ser totalment actualitzades (ordinador, mòbil, ipad, etc.).

De manera inexcusable, hem hagut de contactar amb diferents associacions d'ajut al discapacitat que estiguin interessades en col·laborar de manera desinteressada amb el projecte perquè ens informin sobre els perfils de discapacitat amb els que podem treballar. L'avantatge principal per als centres serà la possibilitat de disposar de manera gratuïta del videojoc i les seves aplicacions. Així, els facilitem una eina d'autoaprenentatge que farà que els estudiants desenvolupin les seves capacitats comunicatives de manera divertida i sense supervisió continuada. A més, la intenció és que, mitjançant els resultats del videojoc (nivells superats, dificultats recurrents, etc.), els centres puguin realitzar valoracions puntuals establint historials de seguiment per a cada individu sense massa esforç.