Inici

Publicacions

Col·laboradorsRegistre

 

Per accedir a part del corpus del projecte és necessari realitzar un registre previ mitjançant l’enviament d’un correu electrònic amb la següent informació a juguemosacomunicar@gmail.com.

  • Nom i cognoms

  • DNI/Passaport

  • Universitat o centre de recerca

  • Breu resum de la investigació (màx. 150 paraules)

  • Argumenteu la necessitat de fer ús de la nostra base de dades (màx. 100 paraules)

  • I perquè així consti, amb aquest es compromet a complir la normativa vigent (LO 1/1982 de 5 de maig) per la qual cosa (i) no utilitzarà les gravacions amb ànim de lucre, sinó únicament amb objectius científics, (ii) no les divulgarà a tercers sense previ consentiment de l’equip de recerca i (iii) en aquells treballs en els quals hagi fet ús del nostre corpus, haurà d’agrair al nostre projecte el fet d’haver-li permès accedir-hi (referència del projecte: PZ611683 – 2013ACUP00202 “Juguem a comunicar millor! La millora de la competència comunicativa com a via d’integració educativa i d’inclusió social de l’alumnat amb necessitats específiques derivades de la discapacitat”).

Aquest registre serveix per a informar dels objectius de la recerca particular i argumentar la necessitat de fer ús de la nostra base de dades.

El permís d'accés dependrà de la decisió del nostre equip de recerca. Per això, la resposta pot trigar un parell de dies. Si necessita tenir accés urgent, preguem que ho especifiqui per a agilitzar els tràmits.

Si finalment li permetem l'accés, li proporcionarem una contrasenya d'ús individual i intransferible.

En cas de no complir amb la normativa vigent (LO 1/1982 de 5 de maig), podrà ser sancionat per les autoritats competents.