Entonació

Patrons entonatius

Funcions lingüístiques

Exercicis

Funció indexadora de l'entonació

Juntament amb altres característiques fonètiques, l'entonació (en el sentit ampli del terme), marca la identitat social, geogràfica o generacional.

Escolteu el següent enunciat:

Teniu mandarines?
Significat: Teniu mandarines?

El patró entonatiu d'aquest enunciat indica, clarament, que el parlant no és del continent sinó que és de les Illes Balears. Concretament, de l'illa de Menorca.